​Lumezi kërkon luftimin e mëtejmë të rasteve të korrupsionit dhe kontrabandës

Në vazhdën e vizitave të punës nëpër prokuroritë e vendit, Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, së bashku me Kryesuesin e Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, kanë qëndruar në Prokurorinë Themelore të Mitrovicës, me ç’rast janë takuar me kryeprokurorin Shyqyri Syla dhe prokurorët e kësaj prokurorie.

Në këtë takim është biseduar për të arriturat dhe sfidat e këtij institucioni, me të cilat është ballafaquar në ushtrimin e detyrave dhe funksioneve të përcaktuara ligjore.

Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka kërkuar angazhim dhe efikasitet të mëtejshëm për trajtimin dhe luftimin e rasteve, të cilat kanë të bëjnë me korrupsionin, kontrabandën, tregtinë e kundërligjshme dhe veprave të tjera. Ai po ashtu ka kërkuar që në kuadër të ligjit për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së fituar me vepra penale, krahas hetimeve penale, prokurorët duhet të zhvillojnë edhe hetime financiare, në mënyrë që të kërkohet sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë, e cila mund të jetë fituar me vepra penale.

Edhe kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka kërkuar angazhim të shtuar nga të gjithë prokurorët dhe stafi mbështetës, në mënyrë që të punohet për harmonizimin e statistikave dhe regjistrimin e lëndëve në Sistemin për Menaxhim Informativ të Lëndëve (SMIL).

Ndryshe, kryeprokurori i Shtetit dhe kryesuesi i KPK-së i kanë dhënë përkrahje kryeprokurorit dhe prokurorëve të kësaj prokurorie për kryerjen e detyrave të tyre kushtetuese dhe ligjore, si dhe për përmirësimin e kushteve të tyre të punës. Takimet e tilla të krerëve të sistemit prokurorial do të vazhdojnë edhe në prokuroritë e tjera të vendit.