Dogana e Kosovë me rekord në mbledhjen e të hyrave, më shumë se 700 milionë

Dogana e Kosovës ka mbledhur këtë vit për rreth 30 për qind më shumë të hyra se sa gjatë vitit të kaluar. Sot është tejkaluar shuma prej 700 milionë eurove të hyra.

Dogana e Kosovë ka bërë të ditur se sot ka tejkaluar 700 milionë euro te hyra.

Kjo sipas Doganës paraqet herën e parë që arrihet ky rekord në mbledhjen e të hyrave. 

Nga Dogana e Kosovës kanë thënë se ka pasur rritje të të hyrave për rreth 30 për qind nga viti i kaluar.

“Respektivisht, sot janë raportuar 701.2 milion euro e që në krahasim me vitin e kaluar paraqesin rritje me rreth 30% më shumë pasi vitin e kaluar kishim 543.5 milion””, thuhet nga Dogana.