I riu që sulmoi gruan rome në Ferizaj dërgohet në institucion edukativ-korrektues

Gjykata Themelore e Ferizajt i ka caktuar një vit masë edukative të miturit me inicialet B.T, për shkak se i njëjti para rreth dy muajsh e kishte sulmuar në mes të sheshit të këtij qyteti një grua rome

Gjykata Themelore në Ferizaj – Departamentit për të Mitur, më 8 korrik 2019 shpalli aktvendim ndaj të pandehurit \ i mitur B.T, i cili sipas propozimit të Prokurorisë Themelore në Ferizaj për shqiptimin e burgut për të mitur, ka kryer veprën penale sulmi nga neni 184 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

“Gjyqtari për të Mitur – Kadrije Goga Lubishtani, pas mbajtës së shqyrtimit gjyqësor, pranimit të përgjegjësisë penale nga i pandehuri – i mituri, për veprën penale me të cilën e ngarkon propozimi i prokurorisë, të miturit i shqiptoi masën edukative – dërgimi në institucionin edukativo korrektues në kohëzgjatje prej një (1) viti, ndërsa me aktvendim të njëjtit i është vazhduar masa e paraburgimit deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimit”, thuhet në njoftimin e Gjykatës.

I pandehuri/i mitur, më 31 maj 2019 në Ferizaj, në rr.”Dëshmorët e Kombit”, përkatësisht në sheshin e qytetit para postës, derisa e dëmtuara Z.S ishte duke ecur, pas asnjë arsye e sulmon duke e goditur fillimisht mbrapa me grusht në kokë nga e cila goditje e dëmtuara rrëzohet pastaj i mituri në mënyrë të paskrupullt e godet me shkelma në fytyrë, pra i mituri me dashje e ka përdorur forcën ndaj të dëmtuarës i motivuar për shkak të kombësisë së të dëmtuarës dhe ndikimet nga rrjetet sociale.