Milioneri dhuron të gjithë pasurinë e tij pasi u diagnostifikua me kancer!

Kjo është historia e Ali Banatit, një milioneri australian i cili bëri një jetë të lumtur dhe të artë. Në moshën 30-vjeçare, në vitin 2015, ai u diagn stikua me ka nc er në një fazë aq të avancuar sa nuk mund të ope rohej më. Pasi zbuloi se ai kishte vetëm 7 muaj jetë, i riu, i tr o ndi tur, e kuptoi atë që me të vërtetë ka rëndësi në ekzistencën e një njeriu.
Kështu që ai shiti kompaninë e tij dhe vendosi të bënte mirë, duke ndihmuar të tjerët në ditët e fundit të jetës së tij.
Ai shkoi filimisht në Togo, në Afrikën Perëndimore dhe ndihmoi të varfërit.
Ndërsa ai shpenzonte dy mijë dollarë në një palë këpucë, në ato vende shumë njerëz vd es in nga va rfë ria. Së pari, Aliu i dhuroi rrobat e tij të shtrenjta dhe aksesorët e modës ndërsa ishte në Togo, sepse donte të largohej nga kjo botë pa pasuri.
Ndërkohë, ai ngriti organizatën MATW (Myslimanët në mbarë botën), me qëllim për të ndihmuar njerëzit në nevojë.
“Ajo që filloi si një ndërmarrje private u bë një biznes afatgjatë, i projektuar për të sjellë gëzim dhe lumturi për fëmijët në mbarë botën.
MATW po planifikon të ndërtojë një fshat ku më shumë se 800 njerëz të va rfër do të marrin një shtëpi”, thuhet në faqen e donacionit të organizatës.
Organizata i është dedikuar kryesisht je tim ëve dhe vejushave dhe projektet e saj fokusohen në ndërtimin e shkollave, burimeve, faltoreve dhe sp itale ve.
Në muajt e fundit të jetës, Ali mblodhi donacione për organizatën humanitare dhe u bë i vetëdijshëm për atë që do të ndodhte. Edhe pse mj ekët i kishin dhënë atij 7 muaj jetë, Aliu jetoi edhe dy vjet, duke v de kur më 29 maj vitin e kaluar.

“Gjej diçka që mund të ndjekësh. Gjeni një qëllim, kini një qëllim.
Mendoni se çfarë dëshironi dhe ju mund ta bëni atë të ndodhë, punoni për të.
Dhe nëse nuk mund të bëni shumë personalisht, mbështetni të tjerët në qëllimet e tyre”.
Këto janë fjalët e tij, ky është shembulli i tij i bukur.
Kjo mund të jetë mbështetje dhe frymëzim për shumë prej nesh. Një tregim viral i një burri bujar dhe tepër të fortë.
Ali, pavarësisht dia gn o zës së tij të tm err shm e, l uft oi deri në fund për ta bërë botën një vend më të mirë.