MTI me vendim: Ndalohen përkohësisht importi i vajit të palmës dhe i djathit me këtë yndyrë bimore

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka dalë me një vendim të ri, njofton Klan Kosova.
Në këtë vendim trajtohet disa çështje një ndër to është edhe ajo se ndalohet përkohësisht importi i vajit të palmës dhe importi i djathit dhe produkteve të ngjashme të djathit të prodhurara me yndyrë bimore (vaj palme).
Po ashtu ndalohet përkohësisht edhe përdorimi i vajit të palmës në prodhimin e produkteve të ngjashme të djathit nga prodhuesit vendor.
Nga MTI-thonë se Dogana e Kosovës është e obliguar për zbatimin e këtij vendimi.
“Obligohet Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës të bëj hulumtim lidhur me përdorimin e brendshëm të vajit të palmës”.
“Obligohet Inspektorati i Tregut i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë të obligojë operatorët ekonomik të bëj ndarjen e produkteve të qumështit me yndyrë bimore (vaj palme) prej atyre me origjinë shtazore”, thuhet në këtë vendim të siguruar nga