“Numri i djallit”: Kjo është domethënia sekrete e numrit satanik 666

Kemi dëgjuar për numrin famëkeq 666, i cili në mënyrë të fshehtë është quajtur “numri i bishës” në Dhiatën e Re, dhe kohët e fundit është bërë i njohur si numri i Antikrishtit. Por cila është domethënia e këtij numri të thjeshtë, simetrik, që ka tmerruar shumëkënd gjatë 2000 viteve të fundit?
Është vetëm një numër, apo jo? Apo është…? Siç shpjegojnë autorët e uebsajti “Numberphile”, 666 nuk ka ndonjë veti matematikore të spikatur, por nëse sheh përsëri dhe më me vemendje historinë e saj, zbulon diçka mjaft të pabesueshme, mbi mënyrën se si Bibla u shkrua në fillim.

Duket se ajo që shihni në Librin e Zbulesës, ku shkrimtari i referohet 666 në një vizion apokaliptik, nuk është e gjitha. Thënë thjesht:666 është përdorur si një kod, dhe jo si një mënyrë veçanërisht delikate, nëse do ishit të gjallë dhe të shkolluar në kohën e Dhiatës së Re.

Ky tekst, u shkrua fillimisht në greqishten e lashtë, ku numrat janë shkruar si shkronja, pasi ato janë në hebraisht – gjuha tjetër kryesore e teksteve origjinale biblike. Për numrat e vegjël, gërmat e para të alfabetit grek, alfa, beta, gama, përfaqësojnë 1, 2 dhe 3.

Pastaj si në numrat romakë, kur doni të formoni numra të mëdhenj si 100, 1.000, 1,000,000, ato përfaqësohen nga kombinimi i veçantë i këtyre germave.”Tani kjo do të thotë, se çdo fjalë ka gjithashtu një vlerë numerike. Mbajeni këtë parasysh. Pra, sërish në Bibël, ku në Kapitullin 13 të Librit të Zbulesës thuhet:”Le ta kuptojmë pra kuptimin e numrit të bishës, sepse është numri i një njeriu, dhe numri i tij është 666”.

Fjala angleze “reckon” vjen nga fjala greke për “llogarit” ose “zgjidh”. Pra, është njëlloj sikur teksti të thotë: Do t’ju jap një enigmë, ju duhet të llogarisni numrin e Bishës. Pra, çfarë do të thotë numri 666 kur e përktheni duke përdorur alfabetin grek?

E pra, duke pasur parasysh urrejtjen e Perandorisë Romake në atë kohë ndaj fesë kristiane, dhe veçanërisht udhëheqësi të saj, Neronit, i cili konsiderohej veçanërisht i keq, shumë historianë kanë kërkuar referenca për këtë në tekstin biblik, i cili nuk është shkruar në një vakum, dhe ishte produkt i kohës së saj.

Kur shihni tekstin origjinal, do të shihni se në këtë pasazh, gërmat e 666 janë shkruar në hebraisht, gjë që i jep një rëndësi më të madhe numrave. Shkrimtari ishte shumë i qartë, duke na përpjekur të na tregonte diçka. Dhe sigurisht mjaft, nëse përktheni drejtshkrimin hebraik 666, ju në fakt përmendni Neron Kesar – drejtshkrimin hebraik të Neron Çezarit.

Edhe në qoftë se ju merrni shqiptimin alternativ të ‘numrit të bishës’, i cili është gjetur në disa tekste të hershme biblike i shkruar si 616, ju mund ta përktheni atë si Neron Çesari. Kjo e shton llojin e kompleksitetit të tij, duke qenë një enigmë dhe një sekret.

Askush nuk dëshiron të shkruajë një libër, nën një përndjekje perandorake duke thënë: ”Rrënja e të gjitha të këqijave është Neron Çezari”. Ju s’do ta shkruanit këtë. Tani, kur themi se 666 nuk ka ndonjë veçori matematikore veçanërisht të shquar, kjo nuk është tërësisht e vërtetë, sepse në fakt ai quhet një numër trekëndor.