Pjesa më e madhe e trafikut të Chrome është e mbrojtur

Statistika më e re e Google, që ka të bëjë me enkriptimin HTTPS në ueb, tregon se pjesa më e madhe e trafikut, e cila kryhet përmes Chrome është e mbrojtur në HTTPS. Edhe pse të dhënat variojnë nga platforma në platformë, platforme, 64 deri 75 për qind e trafikut është e sigurt.

Google që nga fillimi i aksionit ka tentuar që të përforcojë implementimin e HTTPS, ashtu që ueb sajtet e pasigurta janë regjistruar si të pasigurta.

ChromeOS dhe macOS kanë shkallën më të lartë të trafikut të mbrojtur, me mbi 75 për qind. Windows ka 66% derisa Android aktualisht ka vetëm 64%.