Shenja e gjendur në Afrikë që tregon se fundi i botës është afër

Arkeologjia Biblike, Instituti i Kërkimeve dhe Hulumtimeve (BASE) pohon se ka dëshmi të forta se vendi i Arkës së Dhjatës së Vjetër është në Etiopi, transmeton lajmi.net.
Arka është një nga reliket më të kërkuara nga Bibla, pasi trungu thuhet se përmbante Dhjetë Urdhërimet e dhëna të Moisiut në malin Sinai.

Etiopia ka pasur lidhje të gjatë me Arkën, me të krishterët në vend që pretendojnë të jenë mbajtësit e tanishëm të reliktit me roje në Kishën e Zonjës Mari të Sionit.

Megjithatë, një hipotezë e cila daton që prej vitit 432 para erës sonë, supozon se gjetja e kësaj arke mund të shënjojë edhe fundin e botës.