“Veteranët e rrejshëm” – Agim Çeku, Rrustem Berisha e të tjerët dalin para gjykatës

Pas konfirmimit të aktakuzës në të dy shkallët gjyqësore, të mërkurën, në Gjykatën Themelore në Prishtinë, ka filluar gjykimi ndaj Agim Çekut, Rrustem Berishës, Shkumbin Demalijajt dhe të tjerëve, në rastin e njohur si “Veteranët”.

Kryetarja e trupit gjykues, gjykatësja Nushe Kuka – Mekaj, ka kërkuar që emrat e dëshmitarëve të theksohen vetëm me iniciale.

Në këtë seancë, është paraparë që në cilësi të dëshmitarëve të dëgjohet S.L, H.G dhe S.B, mirëpo ata nuk janë paraqitur në gjykatore, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Gjykatësja Nushe Kuka – Mekaj ka thënë se S.L dhe H.G kanë pranuar ftesën me rregull, por mungesën e tyre nuk e kane arsyetuar, kurse sipas saj, S.B është ftuar përmes bashkëpunimit ndërkombëtar.

Të pranishëm në seancë janë dëshmitaret, Rr.R, A.Rr dhe B.Sh.

Mbrojtësi i Agim Çekut, avokatit Ramë Gashi, ka propozuar që në seancën e së mërkurës, të mos dëgjohen dëshmitarët e paraparë, pasi që avokatët mbrojtës nuk e kanë pasur agjendën e dëshmitarëve që do të dëgjohen.

Gashi ka propozuar që seanca të vazhdojë me fjalën hyrëse, kurse dëshmitarët të dëgjohen në seancat që do të mbahen në dy ditët e ardhshme.

Këtë kërkesë të Gashit e ka aprovuar trupi gjykues, ashtu që është vendosur që në këtë seancë vetëm të lexohet aktakuza dhe të jepet fjala hyrëse, kurse dëgjimi i dëshmitarëve do të fillojë në seancën e nesërme.

Me pëlqimin e të akuzuarve dhe avokatëve mbrojtës, aktakuza nuk është lexuar nga prokurori, ndërsa të gjithë të akuzuarit deklaruan se e kanë kuptuar aktakuzën dhe nuk kanë nevojë për sqarime shtesë.

Njëjtë siç kishin vepruar edhe në shqyrtimin fillestar, të gjithë të akuzuarit janë deklaruar sërish të pafajshëm.

Ndërsa, përfaqësuesi i palës së dëmtuar, Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), Bedri Krasniqi, ka thënë se e parashtrojnë kërkesën pasurore juridike, ashtu siç është precizuar në aktakuzë.

Në këtë rast, për keqpërdorim të pozitës zyrtare, janë duke u akuzuar ish-kryeministri i Kosovës, Agim Çeku, ministri në detyrë i Mbrojtjes, Rrustem Berisha, ish-deputeti Shkumbin Demalijaj, si dhe nëntë persona të tjerë.

Agim Çeku, Rrustem Berisha, Shkumbin Demalijaj si dhe të akuzuarit e tjerë, në seancën fillestare të mbajtur më 14 mars, ishin deklaruar të pafajshëm se në cilësinë e anëtarëve të komisionit për verifikimin e statusit të veteranëve dhe invalidëve të UÇK-së, e kishin keqpërdorur pozitën e tyre zyrtare, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Gjykata Themelore në Prishtinë, më 19 qershor të vitit 2019, e kishte konfirmuar aktakuzën, ndërsa këtë vendim e kishte konfirmuar edhe Gjykata e Apelit në gushtin e këtij viti.

Me aktakuzën e PSRK-së, po ashtu ishte kërkuar që Gjykata Themelore në Prishtinë, që të urdhërohet Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), që të pezullonte pagesën e pensioneve për 19.500 veteranë, deri në përfundimin e procesit gjyqësor. e ka refuzuar kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK), për ndaljen e përkohshme të pensioneve për “veteranët e rrejshëm”.

Por, më 1 prill 2019, e kishte refuzuar këtë kërkesë me arsyetimin se propozimi për masën e përkohshme nuk është ndaj të akuzuarve, por ndaj MPMS-së, si palë e tretë.

Sipas aktakuzës së përgatitur nga ish-prokurori special, Elez Blakaj, personat e përfshirë akuzohen se prej vitit 2011 deri në vitin 2017, duke vepruar si anëtarë të Komisionit Qeveritar për Njohjen dhe Verifikimin e Statusit të Dëshmorit të Kombit, Invalidit, Veteranit, Pjesëtarit dhe të Internuarit të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, kanë shfrytëzuar detyrën dhe autoritetin zyrtar, duke tejkaluar kompetencat me dashje dhe duke mos i përmbushur detyrat zyrtare, me qëllim që të përfitojnë personat e tjerë në mënyrë të kundërligjshme, në vazhdimësi, në dëm të Buxhetit të Republikës së Kosovës.

Në këtë aktakuzë janë të përfshirë 12 persona të cilët ngarkohen me veprën penale “keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”.

Siç kishte raportuar “Betimi për Drejtësi”, listës së personave të akuzuar i prinë Agim Çeku, i pasuar nga Nuredin Lushtaku, Sadik Halitjaha, Shkumbin Demaliaj, Qelë Gashi, Shukri Buja, Ahmet Daku, Rrustem Berisha, Faik Fazliu, Smajl Elezaj, Fadil Shurdhaj dhe Xhavit Jashari.

PSRK-ja, po ashtu i kishte propozuar kësaj gjykate që ta lëshoj masën për ndalimin e pagesës së pensioneve të fituara në mënyrë të kundërligjshme si veteran luftëtarë të UÇK-së, deri në përfundimin e procedurës penale..

Tutje, sipas PSRK-së, nga provat e siguruara deri më tani është vërtetuar se nga pagesat e kundërligjshme për veteranët luftëtarë të UÇK-së, buxheti i Republikës së Kosovës është dëmtuar në shumë prej 68.153.533.14 euro.

Ndërsa, me aktakuzën e dorëzuar në gjykatë më 7 dhjetor 2018, pretendohet se buxheti i Republikës së Kosovës është dëmtuar në shumë prej 88.769.217.04 euro